top
logo

Logowanie
Walne Zebranie marzec 2018
Wpisał Ryszard Dryjas   
Poniedziałek, 26. Luty 2018 09:09

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 15 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 16.30 w I terminie, a o godz. 16.45 w II terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w budynku LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje :

1.Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.

2.Sprawozdanie finansowe za okres 2017 roku.

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przyjęcie uchwały w przedmiocie finansów Towarzystwa.

4.Dyskusja na temat przygotowań do X Zjazdu w czerwcu 2018 roku.

5.Przyjęcie programu X Zjazdu.

6,Sprawy różne.

Zarząd Towarzystwa uprzejmie prosi Koleżankę/Kolegę o niezawodne przybycie.

Po Walnym Zebraniu, ok.   godz. 18.00 odbędzie się zebranie członków Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu

 
Jubileuszowy X Zjazd Absolwentów
Wpisał Ryszard Dryjas   
Poniedziałek, 29. Styczeń 2018 16:32

Ostrowiec Świętokrzyski, styczeń 2018 roku

Szanowna Koleżanko!

Szanowny Kolego!

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza,   w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  z satysfakcją i przyjemnością informuje Szanowne Koleżeństwo Absolwentów,  że w bieżącym roku nasza szkoła obchodzić będzie jubileusz 105-lecia nieprzerwanego istnienia, a jej absolwenci spotkają się  na jubileuszowym X zjeździe w dniach 15-17 czerwca 2018 r.

Jednym z ważnych momentów tego wydarzenia będzie odsłonięcie w budynku szkoły tablicy poświęconej osobistości naszego miasta doktorowi Janowi Głogowskiemu, fundatorowi naszej placówki. Tradycją naszych zjazdów jest  publikacja pt. Księga Wspomnień, w której prezentujemy dorobek zasłużonych pedagogów oraz absolwentów, i w ten sposób utrwalamy część historii naszego regionu.

Realizacja tych zamierzeń wymaga poniesienia znacznych kosztów przerastających możliwości finansowe szkoły i towarzystwa. Z tych względów zwracamy się z uprzejmą  prośbą o udzielenie naszemu Towarzystwu wsparcia finansowego  na realizację wskazanych wyżej zamierzeń.

Liczymy, że dobra pamięć o naszej Alma Mater pozytywnie ustosunkuje Koleżankę/Kolegę do naszej prośby. Zobowiązujemy się do umieszczenia darczyńców  w wydawnictwie książkowym: Księga Wspomnień oraz podziękowań w czasie zjazdowych wystąpień.

W dniu 15 czerwca 2018 rejestracja uczestników w Szkole, a wieczorem spotkanie integracyjne na terenie rezerwatu w Krzemionkach, następnego dnia w sobotę 16 czerwca bal absolwentów w hotelu RED ul, Kuźnia 75.

Wszelkiego rodzaju informacje można uzyskać pod nr telefonów: skarbnika Towarzystwa Koleżanki Grażyny Sindalskiej – 502 546 444 lub 511 557 968.

Koszty uczestnictwa w zjeździe oraz szczegółowy harmonogram uroczystości podamy w późniejszym terminie.

Zarząd Towarzystwa

Aktualny numer konta bankowego :  BS Ostrowiec Św.

53 8507 0004 2001 0053 5049 0001

 
Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów
Wpisał Ryszard Dryjas   
Piątek, 28. Sierpień 2015 15:37

 

Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów

 

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza istnieje ponad 100 lat. Jego mury opuściło już prawie dziewięć tysięcy maturzystów, a nikt nie wie – ilu wychowanków. To szkoła, z którą nie da się zerwać więzi,   a pielęgnuje je liczące ponad stu członków Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum  iLiceum im. J. Chreptowicza, kierowane kolejno przez Edmunda Andrzeja Białego, Ewę Stencel i Jolantę Fornalską.

 

Towarzystwo organizuje zjazdy koleżeńskie co 5 lat organizuje spotkania integracyjne; konferencje i inne imprezy dla absolwentów, wychowanków, nauczycieli i przyjaciół oraz uczniów Szkoły. Zarząd patronuje spotkaniom koleżeńskim poszczególnych roczników i prowadzi okolicznościową działalność wydawniczą. Funduje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz stołówkowe dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2004 roku Zarząd Towarzystwa przyznał 20 stypendiów naukowych i 27 stołówkowych na łączną kwotę 19050 zł. Środki na te przedsięwzięcia pozyskiwane są ze składek członkowskich    i sporadycznych darowizn.

 

Przez wszystkie lata istnienia Towarzystwa Szkoła otrzymywała znaczącą pomoc materialną, np. w postaci sprzętu fotograficznego, nagłaśniającego, pomocy naukowych i partycypacji w remontach budynku Szkoły.

We wrześniu 2015 roku Towarzystwo będzie uroczyście obchodzić 25 rocznicę istnienia. Zarząd ma nadzieję, że kolejne lata działalności Towarzystwa i współpraca ze Szkołą będą przynosiły znaczące efekty.

 

Na Walnym Zebraniu członków w dniu 21 marca 2015 roku została podjęta uchwała o wysokości składki członkowskiej, która od 2015 roku wynosi:

    • wpisowe – nie mniej niż 25 złotych,

    • składka roczna dla emerytów – nie mniej niż 36 złotych,

    • składka roczna dla pracujących – nie mniej niż 48 złotych.

 

Liczymy na zrozumienie dla naszych poczynań i serdecznie prosimy Państwa o regularne opłacanie składek członkowskich.

 
Zarząd i władze statutowe nowej VI kadencji
Wpisał Ryszard Dryjas   
Niedziela, 29. Grudzień 2013 14:12

     W dniu 19 października 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa, na którym wybrano nowe władze statutowe.

     Zarząd Towarzystwa ukonstytuował się następująco:

 

 

Jolanta Fornalska -prezes

Ryszard Dryjas - wiceprezes

Tadeusz Kidziński - wiceprezes

Grażyna Sindalska - skarbnik

Anna Jaworska - sekretarz

oraz członkowie zarządu:

Urszula Heba

Renata Kowalska

Barbara Podsiadło

Jolanta Woźniak

 

Komisja Rewizyjna:

Michał Malanowski - przewodniczący

Teresa Piasecka - wiceprzewodnicząca

Anna Rolska - członek

 

Sąd Koleżeński :

Edmund Andrzej Biały - przewodniczący

Jolanta Chwałek - wiceprzewodnicząca

Ewa Studzieżba - sekretarz

Lucjan Stojek - członek

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 231 336
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.