top
logo

Logowanie
Walne Zebranie i Karnawał Chreptusów
Wpisał Ryszard Dryjas   
Piątek, 10. Luty 2017 16:52

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 25 lutego 2017 roku (sobota) o godz. 17.00 w I terminie, a o godz. 17.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

 

Zebranie odbędzie się w hotelu „RED” ul. Kuźnia w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Towarzystwa za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przyjęcie uchwały w przedmiocie finansów Towarzystwa.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa w 2016 roku.
 5. Przedstawienie planu pracy na 2017 rok.
 6. Wspomnienie o dr. Eugeniuszu Dziewulskim (kol. Janusz Dziewulski).
 7. Sprawy różne i dyskusja.

Po zebraniu od godz. 18.30 zapraszamy na zabawę ostatkową „Karnawał Chreptusów”.

Do zabawy przy muzyce zapraszamy również członków rodzin, przyjaciół i znajomych. Koszt uczestnictwa w zabawie wynosi 80 (osiemdziesiąt) złotych od osoby (bez alkoholu).

Prosimy o uprzednie zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu oraz w zabawie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 lutego 2017 r. do kol. Grażyny Sindalskiej – tel. 502 546 444

 
Regulamin Konkursu Literackiego
Wpisał Ryszard Dryjas   
Poniedziałek, 24. Październik 2016 14:39

Regulamin konkursu literackiego
dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego nr II
im. J. Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego
ogłoszony w październiku 2016 roku
1. Organizator: Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum

im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Tytuł konkursu wspomnieniowego: W rodzinie „Chreptusów”: czas omija ludzi i miejsca, które wspominamy.

3. Adresaci konkursu: uczniowie  oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Nr II

im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4. Cele konkursu: wzmacnianie przywiązania do Szkoły, szacunku dla jej tradycji i dorobku, poznawanie historii szkoły i osób z nią związanych, popularyzacja Liceum im. J. Chreptowicza w środowisku dawnych, obecnych i przyszłych uczniów Szkoły, doskonalenie umiejętności literackich uczniów.

5. Zasady konkursu:
·    temat wymaga zaprezentowania minimum trzech autentycznych postaci z co najmniej dwóch  pokoleń jednej rodziny absolwentów Szkoły; losy postaci powinny obejmować ich lata szkolne i/lub późniejsze; autor pracy może być jej bohaterem
·    praca literacka może mieć dowolną formę, stanowiącą oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie może być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych tekstów
·    aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do 31 stycznia 2017 roku swoją pracę w postaci załącznika elektronicznego na adres mailowy Towarzystwa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      oraz złożyć w formie dokumentu pisanego     (2 egzemplarze) w sekretariacie Szkoły
·    objętość pracy literackiej nie powinna przekraczać  5  stron znormalizowanego maszynopisu: format A4
·    w konkursie biorą udział prace napisane w języku polskim
·    pracę należy podpisać  imieniem, nazwiskiem, podać rok urodzenia autora i rok matury (dotyczy absolwenta).
6. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi w Dniu Patrona Szkoły: w  marcu 2017 roku.

7. Jury konkursowe: Urszula Heba, Marta Kalita,  Renata Kowalska,  Andrzej Nowak,  Barbara Podsiadło, Grażyna Sindalska.

8. Nagrody i wyróżnienia:
·    I nagroda 500 zł.
·    II nagroda 300 zł.
·    III nagroda 200 zł.
·    3 wyróżnienia w postaci książek i upominków.
·    Wskazane przez jury prace zostaną zamieszczone w  publikacji Księgi Wspomnień, która zostanie wydana w czerwcu 2018 roku z okazji jubileuszowego X zjazdu absolwentów i 105 – lecia Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza.
·    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień.
9. Uwagi końcowe: regulamin konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Towarzystwa Absolwentów: www.chreptusy.ostrowiec.info
i Szkoły: joomla.chreptus.website

 
Chreptusy górą
Wpisał Ryszard Dryjas   
Niedziela, 29. Maj 2016 12:28

Kolejni absolwenci opuścili mury naszej Szkoły. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbyło się 29 kwietnia 2016 roku.

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody, a ich rodzice - listy gratulacyjne.

Świadectwa maturalne odebrało 115 uczniów, spośród których aż 64 osoby odebrały świadectwa z czerwonym paskiem, a 45 osób ze średnią 5,0 i powyżej. Mamy się czym pochwalić!!!

Wyjątkowo zdolni uczniowie otrzymali stypendia naukowe ufundowane przez nasze Towarzystwo, które Mariuszowi Słapkowi i Marcinowi Gajewskiemu wręczyła Jolanta Fornalska - Prezes Towarzystwa.

Maturzyści z rocznika 1965 roku ufundowali stypendium naukowe, które decyzją Zarządu Towarzystwa otrzymał również wyjątkowo zdolny uczeń Michał Ślusarz.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali znaczki "Chreptusów" jako symboliczne przyjęcie do grona Towarzystwa Absolwentów.

 
Spotkanie integracyjne 3 czerwca 2016
Wpisał Ryszard Dryjas   
Środa, 27. Kwiecień 2016 20:03

W dniu 3 czerwca 2016 roku odbędzie się spotkanie integracyjne członków Towarzystwa Absolwentów oraz absolwentów Szkoły z rocznika 1966 z okazji 50-tej rocznicy matury.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w hotelu Red ul. Kuźnia w Ostrowcu Św.

Koszt uczestnictwa wynosi 60 (sześćdziesiąt) złotych od osoby (od osoby towarzyszącej również 60 zł.). Alkohol we własnym zakresie.

Maturzyści rocznika 1966, którzy zadeklarują swoją obecność w spotkaniu, otrzymają certyfikaty potwierdzające zdanie matury 50 lat wcześniej.

Opłaty można wnieść na konto Towarzystwa Absolwentów w BS Ostrowiec Św. Nr konta: 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001 z dopiskiem „Matura 66” lub za pośrednictwem koleżanek i kolegów bądź bezpośrednio do skarbnika Towarzystwa – kol. Grażyny Sindalskiej tel. kom. 502 546 444502 546 444.

Członkowie Towarzystwa Absolwentów swoją obecność w spotkaniu zgłaszają bezpośrednio do skarbnika Towarzystwa.

Opłatę i zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2016 r.

 
Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów
Wpisał Ryszard Dryjas   
Piątek, 28. Sierpień 2015 15:37

 

Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów

 

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza istnieje ponad 100 lat. Jego mury opuściło już prawie dziewięć tysięcy maturzystów, a nikt nie wie – ilu wychowanków. To szkoła, z którą nie da się zerwać więzi,   a pielęgnuje je liczące ponad stu członków Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum  iLiceum im. J. Chreptowicza, kierowane kolejno przez Edmunda Andrzeja Białego, Ewę Stencel i Jolantę Fornalską.

 

Towarzystwo organizuje zjazdy koleżeńskie co 5 lat organizuje spotkania integracyjne; konferencje i inne imprezy dla absolwentów, wychowanków, nauczycieli i przyjaciół oraz uczniów Szkoły. Zarząd patronuje spotkaniom koleżeńskim poszczególnych roczników i prowadzi okolicznościową działalność wydawniczą. Funduje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz stołówkowe dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2004 roku Zarząd Towarzystwa przyznał 20 stypendiów naukowych i 27 stołówkowych na łączną kwotę 19050 zł. Środki na te przedsięwzięcia pozyskiwane są ze składek członkowskich    i sporadycznych darowizn.

 

Przez wszystkie lata istnienia Towarzystwa Szkoła otrzymywała znaczącą pomoc materialną, np. w postaci sprzętu fotograficznego, nagłaśniającego, pomocy naukowych i partycypacji w remontach budynku Szkoły.

We wrześniu 2015 roku Towarzystwo będzie uroczyście obchodzić 25 rocznicę istnienia. Zarząd ma nadzieję, że kolejne lata działalności Towarzystwa i współpraca ze Szkołą będą przynosiły znaczące efekty.

 

Na Walnym Zebraniu członków w dniu 21 marca 2015 roku została podjęta uchwała o wysokości składki członkowskiej, która od 2015 roku wynosi:

  • wpisowe – nie mniej niż 25 złotych,

  • składka roczna dla emerytów – nie mniej niż 36 złotych,

  • składka roczna dla pracujących – nie mniej niż 48 złotych.

 

Liczymy na zrozumienie dla naszych poczynań i serdecznie prosimy Państwa o regularne opłacanie składek członkowskich.

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 201 086
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.