top
logo


Start
Wpisał Ryszard Dryjas   

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2016 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 12 marca 2016 roku (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w budynku szkoły LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje :

  1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
  2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Towarzystwa za 2015 rok.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przyjęcie uchwały w przedmiocie finansów Towarzystwa.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa w 2015 roku.
  5. Przedstawienie planu pracy na 2016 rok.
  6. Sprawy różne i dyskusja.

Przewidujemy poczęstunek w postaci ciepłego posiłku i deseru.

Prosimy o uprzednie zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 marca 2016 r. do kol. Grażyny Sindalskiej – tel. 502 546 444502 546 444

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 851 961
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.