top
logo


Start
Wpisał Ryszard Dryjas   

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 16 marca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków (Sprawozdawczo-Wyborczego) - stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w budynku LO Nr 2 im. J. Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1 w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje :

1.    Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania          uchwał.         
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Złożenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres VI kadencji przez ustępujący Zarząd.
4.    Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika z X Zjazdu.
5.    Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
6.    Złożenie sprawozdania finansowego za VI kadencję.
7.    Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9.    Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
10.    Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
11.    Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów do władz Towarzystwa.
12.    Podjęcie uchwały co do tajności lub jawności wyborów.
13.    Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
14.    Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15.    Przedstawienie nowych władz Towarzystwa.
16.    Dyskusja, wystąpienia i sprawy różne.
17.    Podjęcie końcowych uchwał i wolne wnioski.


Zarząd Towarzystwa uprzejmie prosi Koleżankę/Kolegę o niezawodne przybycie.
Podczas obrad przewidziany jest ciepły poczęstunek, wobec czego należy do dnia 12 marca 2019 potwierdzić swój udział w zebraniu do kol. Jolanty Fornalskiej tel. kom. 511 557 968

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 687 827
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.